Kortin taustoja Kortin taustoja

 

Kuopion K9-kulttuurikortti-idea saatiin Helsingistä vuonna 2000 ja vuonna 2002 kortti vakiinnutettiin. Yhdeksäsluokkalaisten vapaa pääsy kulttuurilaitosten myymättömille paikoille listattiin yhdeksi palvelutarjonnan keskeiseksi tavoitteeksi lasten ja nuorten kohdalla.

Hyvinvointivastuun kaupunkina Kuopio on sitoutunut ottamaan lasten ja nuorten tarpeet entistä paremmin huomioon kaikessa hallinnossa ja päätöksenteossa ja ehkäisemään syrjäytymistä. Kuopion Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman periaatteet ja tavoitteet ovat sidoksissa kaupungin strategiaan. Kaikessa toiminnassa vahvistetaan kuntalaisten osallistumista, omatoimisuutta ja vastuuta. Ohjelmassa on mm. seuraavaa: "Lapsilla ja nuorilla on riittävästi mahdollisuuksia erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin, jotka edistävät fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä, ehkäisevät ja vähentävät päihteiden käyttöä sekä lisäävät elämäniloa ja omien vahvuuksien tuntemista ja arvostamista." Kulttuuriin liittyvä toiminta, kuten musiikista , kirjallisuudesta, taiteesta ja elokuvista nauttiminen mainittiin onnellisuutta edistävinä tekijöinä. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma (ISSN 0785-0301).

Kuopion malli

K9-kulttuurikortin tavoitteita ovat nuorten aktiivisuuden lisääminen, mielikuvituksen rikastuttaminen, näivettymisen tukahduttaminen, syrjäytymisen ehkäisy, kulttuuristen juurien löytäminen, sivistystehtävän täyttäminen ja välittämisen osoittaminen.

Suomessa Kuopion K9-kortti oli historiallinen. Hanketta, jossa näin suurelle joukolle annettiin useita tuntuvia kulttuurin käyttömahdollisuuksia täysin ilmaiseksi tai alennuksella ei oltu aiemmin kokeiltu. K9-kortilla pääsee maksutta tai alennuksella kulttuuritapahtumiin ja -laitoksiin. Henkilökohtainen kortti oikeuttaa mm. lunastamaan muutaman euron lipun myymättömälle paikalle Kuopion kaupunginteatterin esitykseen tai Kuopion kaupunginorkesterin konserttiin näytöspäivänä sekä Tanssiteatteri Minimin ja Itäisen tanssin aluekeskuksen esityksiin.

K9-kortin tavoitteena on myös aktivoida Kuopion seudun nuoret käyttämään kotikaupunkinsa kulttuuritarjontaa oman vapaa-aikansa piristeenä. Kulttuuri voi toimia myös vaihtoehtona sosiaaliselle medialle, television katselulle ja viihdetarjonnalle. Kuopion kokoinen kaupunki tarjoaa hyvän mahdollisuudet tämäntyyppiselle toiminnalle. Kulttuuripalveluja ja vaihtoehtoja kortin käyttämiselle on sopivasti ja riittävän monipuolisesti. Kouluarki voi olla perusopetuksen viimeistä luokkaa käyvälle nuorelle tiukkaa. Parhaassa mahdollisessa tilanteessa kulttuuriharrastus piristää arkea sekä peilaa ja vahvistaa nuoren omaa identiteettiä.