Kulttuuria poluilla Kulttuuria poluilla

Kulttuuri kuuluu lapselle ja nuorelle!

Kulttuuripolku tarjoaa mahdollisuuden katsella, kuunnella ja kokeilla, mitä kulttuurin kenttä voi tarjota lapsen ja nuoren kasvun ja oppimisen tueksi. Pienistä iduista juurtuu isoja asioita. Opettaja ja päivähoidossa työskentelevä, käytäthän mahdollisuuden laittaa kulttuuri itämään koulussasi ja päiväkodissasi!

Kulttuuripolun sisällöt ovat elämyksellisiä ja monikanavaisia. Ne koostuvat kulttuurikohdevierailuista sekä taidetyöpajoista, lisäksi opettajien käytössä on lukuisia materiaalipaketteja, jotka pohjautuvat oppilaslähtöiseen, aktiiviseen ja toiminnalliseen oppimisprosessiin. Kulttuuripolku antaa opettajalle ja päivähoidossa työskenteleville välineitä ja käytännön esimerkkejä tavoitteelliseen kulttuurikasvatukseen, jossa korostuu kokemuksellisuus, luovuus, moniaistisuus ja kokonaisvaltaisuus. Vuosiluokan taiteenalan lisäksi polkusisältöihin on yhdistelty luovasti myös muita taiteenaloja.

Kulttuuripolku on osa Aktiivinen lapsuus ja nuoruus Kuopiossa -ohjelmakokonaisuutta, jonka tärkeimpänä tavoitteena on aktivoida lapsia ja nuoria kulttuurin ja liikunnan avulla. Kulttuuripolku-ohjelma takaa kaikille Kuopion kaupungin perusopetuksen oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet kaupungin kulttuuripalveluihin. Kulttuuripolun parina kouluissa kulkee Liikuntapolku.

 

Lisätietoja:

Jonna Forsman
kulttuurisuunnittelija

puh. 044 7182 468
jonna.forsman(at)kuopio.fi
Kuopion kaupunki
Minna Canthin katu 24, 2. krs., 70100 Kuopio