Ympäristöpolku Ympäristöpolku

5.luokka

Ympäristöpolulla tulevat omat kulmat tutuksi, kun sukelletaan omaan elinympäristöön tutkien, rakentaen ja havainnoiden eri aisteja käyttäen. Luokasta tulee verstas ja naapuritalosta pienoismalli. Koulun omaan kulttuuriympäristömateriaaliin sisältyy tehtäviä ja työpajamalleja, jotka toteutetaan koulussa opettajan johdolla.

Ympäristöpolku integroidaan useisiin oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin ja voidaan toteuttaa maantiedon, historian, äidinkielen, kuvataiteen, liikunnan ja matematiikan tunneilla.

Kaikilla kouluilla on oma ympäristöpolkunsa, joiden oppimateriaaleja, tehtäviä ja oppilaiden tuotoksia kerätään tähän kansioon.  Opettajat voivat hyödyntää opetuksessaan myös muiden koulujen materiaaleja sekä käyttää niitä muilla luokka-asteilla.

Koulujen ympäristöpolkujen yhteisiä teemoja:
- Alueen historiallisuus, aikaisempi asutus, kerrostumat
- Miksi asuinalue on muodostunut tiettyyn paikkaan? Syyt?
- Miten alueesta puhutaan? Kadunnimistö, paikkojen nimet, kansantarinat
- Rakennusinventointi, piha-alueen inventointi, oman koulun tutkiminen, talojen rytmitys 
- Pienoismallit, korkokuvat, kartat, valokuvaus, piirtäminen
- Koulumatkan mittaaminen ja taulukon tekeminen

KÄDESTÄ PITÄEN YMPÄRISTÖPOLULLE!
Lähde 5. luokkasi kanssa ohjatulle polulle omassa koulussa. Sinulla on mahdollisuus saada työpariksesi pajaohjaaja Lastenkulttuurikeskus Lastusta. Ympäristöpolun työpajoissa tutkitaan yhdessä oman kotiseudun rakennetun ja kulttuuriympäristön tuttuja ja tuntemattomia polkuja sekä tutustutaan Ympäristöpolun materiaaleihin. Voit myös kysyä ideoita ja apua oman koulun ympäristöpolun toteuttamiseen Lastusta.
OPETT AJA: Tutustuthan jo ennen pajaa käytettäviin materiaaleihin ja suunnittelet omaa opetuskokonaisuutta, jossa työpaja sijoittuu haluamaasi kohtaan. Polun toteuttajalla on mahdollista esittää toiveita työskentelyn suhteen.

AJANKOHTA JA KESTO: lukuvuosi 2017-18, työpajan kesto n. 4 h
PAIKKA: Oma koulu
HINTA: Koulut kustantavat käytettävät materiaalit ja mahdolliset tutustumisretkien matkakulut, muutoin maksuton
LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET: lastu(a)lastu.fi